09:57, 18/05/2016

NDP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CTCP Dược phẩm 2-9 Tp Hồ Chí Minh (NDP) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty cổ phần Dược phẩm 2-9.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 138,835 tỷ đồng.

Đạt 89,6% so với KH năm 2015 và 101,17% so với thực hiện năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 29,04 tỷ đồng.

Đạt 100,14% so với KH năm 2015 và 103,1% so với thực hiện năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng.

Đạt 96 % so với KH năm 2015 và 99,14% so với thực hiện năm 2014.

2. Nhất trí thông qua bản Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty cổ phần Dược phẩm 2-9.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng doanh thu: tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2015 .

(Trong đó doanh thu Dược phẩm là: 150 tỷ, tăng 23,7% so với thực hiện năm 2015, bình quân môi tháng phải thực hiện: 12,5 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng trở lên, tăng 3,3% so với TH năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng trở lên, tăng so với TH năm 2015.

Chi trả cổ tức cho cổ đông: % năm trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

3. Nhất trí thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) của Ban Kiểm Soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4. Nhất trí thông qua bản Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH kiểm toán DTL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

7. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỳ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100

8. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

9. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới.  Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

10. Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất 136 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

12. Kết quả bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020):

Danh sách trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm 05 thành viên:

1/ Bà Trịnh Bích Dung

2/ Ông Nguyễn An Giang

3/ Ông Ngô Nam Thắng

4/ Ông Phạm Ngọc Tú

5/ Ông Hoàng Xuân Minh Trí

Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm 03 thành viên:

1/ Ông Trần Nam Hải

2/ Bà Nguyễn Trần Xuân Mai

3/ Ông Nguyễn Thế Phong

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

30.7

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu30.7
Giá mở cửa30.7
Giá cao nhất30.7
Giá thấp nhất30.7
Giá đóng cửa30.7
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,550,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)170.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,847.4
P/E8.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)26,941.7
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
19/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
18/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
17/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
16/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
13/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
12/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
11/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
10/07

30.70

0.00 (0.00%)

00
09/07

30.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố ông Nguyễn Thế Phong từ nhiệm...

25/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

23/04/2018

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP) công bố thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018...

20/03/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Niên...

20/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố nghị quyết HĐQT về:- Thay đổi ngày...

07/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố nghị quyết HĐQT về tỷ lệ...

30/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

12/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Bích...

07/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng...

30/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bà Đoàn Thị Lệ từ nhiệm...

29/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

02/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Vân...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố thay đổi mẫu dấu của công...

07/07/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố thay đổi tên công ty thành...

15/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng...

03/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2017Ngày đăng ký cuối...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/03/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng...

18/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

17/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố chấm dứt hợp đồng lao động với bà...

04/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh công bố nghị quyết...

30/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10...

22/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2016Ngày...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng mặt bằng số 5 Kinh Dương Vương...

09/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dương...

22/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố miễn nhiệm bà Trịnh Bích Dung...

12/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016Thời gian họp: 07h30, ngày 12/05/2016Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Victory, địa chỉ: 14 Võ...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Cá nhân/tổ chức đầu tư: Ông Ngô Nam Thắng- Người có liên quan của tổ chức: CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: NDP- Số lượng...

03/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016Ngày đăng ký...

22/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc kết quả...

20/11/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam