08:47, 19/08/2019

NCS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

18.9

-5.4 (-22.22%)
Giá tham chiếu24.3
Giá mở cửa24.0
Giá cao nhất24.3
Giá thấp nhất24.0
Giá đóng cửa24.3
Khối lượng3,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.42%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)17,948,210
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)339.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,583.5
P/E7.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,833.1
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

24.30

2.90 (10.66%)

3,50084,350
16/01

27.20

3.10 (12.86%)

1002,720
15/01

24.40

0.00 (0.00%)

3007,240
14/01

24.00

2.30 (8.75%)

4,500109,650
13/01

26.30

2.80 (11.91%)

1002,630
10/01

23.70

0.00 (0.00%)

1,10025,870
09/01

24.20

0.40 (1.63%)

2004,730
08/01

24.60

0.30 (1.23%)

1,10027,040
07/01

24.30

0.70 (2.80%)

1002,430
06/01

25.00

0.00 (0.00%)

2005,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

20/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lương cổ phiếu đăng ký...

08/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chức...

14/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 14/11/2017:...

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

19/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

18/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2017Ngày đăng ký cuối...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

09/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08...

25/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 10...

26/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017Ngày đăng ký cuối...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi...

11/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố bổ nhiệm ông Võ Đức Hiếu chức vụ Kế toán trưởng...

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố ông Võ Đức Hiếu từ nhiệm chức vụ Trưởng...

29/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Long chức vụ Thành...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

15/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng...

19/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội...

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả cổ đông...

05/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

24/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2016Ngày...

01/11/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2016Ngày đăng ký...

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm...

24/06/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2016Ngày...

24/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05...

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

10/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16...

02/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

27/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2015...

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05...

31/12/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố phát hành cổ phiếu thưởng:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

31/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tạm trả cổ tức năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2014Ngày đăng...

30/09/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 12...

Doanh nghiệp cùng ngành