09:27, 10/10/2019

NBR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

NBR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBR của CTCP Đường Sắt Nghĩa Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 05/11/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 02, đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Một số nội dung khác (nếu có).
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa11.0
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất11.0
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.82%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,806,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)19.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,718.9
P/E6.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,449.1
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)7.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.00

0.00 (0.00%)

081,404

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Sắt Nghĩa Bình (NBR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28-03-2018 Ngày...

05/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Sắt Nghĩa Bình trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

11/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

11/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Sắt Nghĩa Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017Thời gian họp:...

01/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Sắt Nghĩa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ...

19/08/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đường Sắt Nghĩa Bình chính thức giao dịch trên UPCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam