03:02, 23/05/2019

NBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu14.0
Giá mở cửa14.0
Giá cao nhất14.0
Giá thấp nhất14.0
Giá đóng cửa14.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại40.61%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,865,500
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)180.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,354.5
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,889.7
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/10

14.00

0.00 (0.00%)

00
22/10

14.00

0.00 (0.00%)

00
21/10

14.00

0.00 (0.00%)

00
18/10

14.00

0.00 (0.00%)

00
17/10

14.00

1.20 (9.38%)

5007,000
16/10

12.80

0.00 (0.00%)

1001,280
15/10

12.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

12.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

12.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

12.80

0.00 (0.00%)

00
14/10

12.80

0.00 (0.00%)

00
11/10

12.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình (NBP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018 Ngày đăng ký cuối...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

05/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình (NBP) công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Bình chức...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

12/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017Ngày đăng ký cuối...

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên...

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố bổ nhiệm ông Đường Xuân Hồng chức vụ Phó TGĐ...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

12/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2016Ngày đăng ký cuối...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

24/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

06/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố thay đổi nhân sự ngày 01/01/2016:1/ Miễn nhiệm- Ông Phạm Ngọc Hòa bị miễn nhiệm...

26/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

23/10/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2015...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyêt HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

24/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015 Ngày giao...

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014...

24/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

23/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch không...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

31/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

24/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT về thời gian chốt và tổ chức ĐHĐCĐ...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

07/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết HĐQT thông quả trả cổ tức bằng tiền 3% cho...

03/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Đoàn chức vụ phó TGĐ...

12/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố bổ nhiệm bà Lương Thị Nguyệt chức vụ kế toán...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

12/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

29/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2014Ngày giao dịch không...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

20/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2014Thời gian họp: 8:30AM,...

20/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013File gốc

16/10/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm bà Lương Thị Nguyệt giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 16/10/2013.

18/09/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình ủy quyền cho ông Bùi Mạnh Hùng làm Người công bố thông tin...

31/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2013 Lý do và mục đích...

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03...

20/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2012 3. Lý do và...

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

07/05/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

NBP - BCTC Kiểm toán 2011Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

NBP: Báo cáo tài chính quý I năm 2012 và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanhTải file dữ...

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

20/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Download original file

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/09/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NBP: Nghị quyết 2011Link download

20/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2011 Tỷ...

08/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

04/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

29/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công ty Tư...

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 ...

29/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

06/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBP - 16/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng ) - Thời gian thực hiện: 06/12/2010 - Địa...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

19/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

01/05/2010

Thay đổi BLĐ

HNX đã nhận được Thông báo ngày 04/05/2010 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (MCK: NBP) về việc thay đổi nhân sự. Ông...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam