04:06, 15/10/2019

MVN: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét

MVN: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.0

14.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)94.0
P/E148.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)5,388.3
P/B2.6
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành