07:45, 12/05/2016

MTA: Giải trình chênh lệch KQKD tại BCTC mẹ và hợp nhất Quý 1/2016 so với Quý 1/2015

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA) công bố Giải trình chênh lệch KQKD tại BCTC mẹ và hợp nhất Quý 1/2016 so với Quý 1/2015 như sau:

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Tổng công ty) mã chứng khoán (MTA) xin giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016 chênh lệch giảm hơn 10% so với quý 1/2015 như sau:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ: Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Quý 1/2016 đạt 514.442.504 đồng, giảm 92% so với QI/2015: 6.361.458.204 đồng.

Nguyên nhân: Do doanh thu hoạt động Tài chính Quý 1/2016 chỉ đạt 11.065.346.398 đồng, giảm 9.276.555.548 đồng so với Quý 1/2015 (giảm 45,6%) trong khi đó các khoản chi phí khác không có sự biến động lớn.

2. Báo cáo tài chính họp nhất: Lợi nhuận sau thuế họp nhất Quý 1/2016 đạt 1.440.911.814 đồng, giảm 92% so với Quý 1/2015: 18.055.569.375 đồng.

Nguyên nhân:

Quý 1/2016 kết quả hoạt động SXKD của các công ty con trong Tổng công ty đạt thấp, cụ thể như sau: Tại Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào lợi nhuận sau thuế quý 1/2016: 8.017.833.559 đồng, chỉ bằng 34,6% so với quý 1/2015 là 23.178.668.472 đồng. Nguyên nhân do lượng hàng hóa qua Cảng Vũng Áng 3 tháng đầu năm giảm sút, đặc biệt là hàng quặng sắt từ Lào về và hàng thiết bị của dự án Fosmosa, do đó doanh thu giảm mạnh từ 80,4 tỷ đồng của quý 1/2015 xuống còn 34,5 tỷ đồng quý 1/2016 (giảm 57,1%).

+ Tại Công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2016: 514.442.504 đồng, giảm 92% so với QI/2015: 6.361.458.204 đồng.

Doanh thu tài chính Quý 1/2016: 48.153.725 đồng, giảm 5.618.456.856 đồng so với quý 1/2015, tuy nhiên chi phí tài chính quý 1/2016 lại tăng hơn 1.641.191.799 đồng so với quý 1/2015.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu1.9
Giá mở cửa2.0
Giá cao nhất2.0
Giá thấp nhất2.0
Giá đóng cửa1.9
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.96%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)110,113,591
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)209.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)69.8
P/E27.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)9,880.8
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

1.90

0.00 (0.00%)

100200
14/12

2.00

0.10 (5.26%)

1000
14/12

1.90

0.00 (0.00%)

100200
14/12

2.00

0.10 (5.26%)

1000
13/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
12/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
11/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
10/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
07/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
06/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
05/12

1.90

0.00 (0.00%)

00
04/12

1.90

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần (MTA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch...

30/09/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần (MTA) công bố miễn nhiệm bà Nguyễn...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần (MTA) công bố nghị quyết...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

13/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian...

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 (Công ty Mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

12/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

09/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

23/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2016Ngày đăng...

28/06/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng chức...

23/06/2016

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP công bố hủy ngày 08/04/2016 là ngày...

06/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

06/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015-Công ty mẹ

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Đình Đường - Mã chứng khoán: MTA - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 0,05%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hà - Chức vụ...

31/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Phan Đình Đường, chồng bà Nguyễn Thị Hà-Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởng đăng ký bán 50...

07/11/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Toàn và...

21/10/2015

Niêm yết mới

Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM: Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam