01:27, 18/04/2017

MST: 24/04 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MST của CTCP Xây dựng 1.1.6.8 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05 năm 2017. Thời gian chính thức tổ chức đại hội sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới cổ đông trong giấy mời triệu tập đại hội.

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội và địa điểm cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới cổ đông trong giấy mời triệu tập đại hội.

          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

+ Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

+ Các nội dung trình đại hội thông qua;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.7

0.2 (5.71%)
Giá tham chiếu3.5
Giá mở cửa3.5
Giá cao nhất3.7
Giá thấp nhất3.5
Giá đóng cửa3.7
Khối lượng520,300
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.57%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)18,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)66.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)455.4
P/E8.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,471.6
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/06

3.70

0.20 (5.71%)

520,3001,857,070
21/06

3.50

0.00 (0.00%)

452,0001,574,559
20/06

3.50

0.10 (2.78%)

329,1001,170,240
19/06

3.60

0.00 (0.00%)

721,8242,522,992
18/06

3.60

0.10 (2.86%)

157,810567,086
15/06

3.50

0.00 (0.00%)

408,2001,464,280
14/06

3.50

0.00 (0.00%)

616,5002,200,350
13/06

3.50

0.00 (0.00%)

636,6002,269,000
12/06

3.50

0.10 (2.78%)

727,5402,544,033
11/06

3.60

0.30 (7.69%)

412,9001,532,023

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

23/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt...

23/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố bổ nhiệm bà Đoàn Thị Quỳnh Trang chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông...

24/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04...

10/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT,...

07/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:-...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

19/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường chức vụ...

18/11/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được phép giao dịch ký quỹ từ ngày...

15/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

10/05/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 không được phép ký quỹ từ ngày 10...

10/05/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 chính thức niêm yết trên HNX:Số lượng cổ phiếu niêm yết: 18...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam