07:25, 27/08/2019

MPT: Ngày 30/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên 1.555.164 cổ phiếu niêm yết bổ sung

MPT: Ngày 30/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên 1.555.164 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tài liệu đính kèm
  000000008743287_mpt_ngay_giao_dich_dau_tien.jpg
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu1.8
Giá mở cửa1.8
Giá cao nhất1.8
Giá thấp nhất1.8
Giá đóng cửa1.8
Khối lượng78,041
Giao dịch ròng NĐTNN-10
Room nước ngoài còn lại51.17%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,552,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)28.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,713.6
P/E1.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,048.0
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

1.80

0.10 (5.26%)

78,041140,474
16/01

1.90

0.00 (0.00%)

38,70069,880
15/01

1.90

0.10 (5.56%)

23,40042,150
14/01

1.80

0.10 (5.88%)

86,304146,727
13/01

1.70

0.10 (5.56%)

36,20062,280
10/01

1.80

0.00 (0.00%)

61,921111,460
09/01

1.80

0.10 (5.26%)

62,220112,208
08/01

1.90

0.00 (0.00%)

27,10049,770
07/01

1.90

0.10 (5.00%)

45,70086,830
06/01

2.00

0.10 (4.76%)

17,02034,039

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần May Phú Thành (MPT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018...

13/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành (MPT) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái một phần vốn góp của công ty tại...

30/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

30/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là đơn...

29/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố bổ nhiệm ông Đinh Văn Nghiêm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ...

20/04/2017

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố thay đổi ngày tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền từ...

10/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần May Phú Thành tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối...

28/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần May Phú Thành niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5.952.000 cổ...

24/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần May Phú Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký...

17/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

09/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư TTN Việt Nam- Mã chứng khoán: MPT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 555.616 CP ...

09/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ...

04/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư TTN Việt Nam - Mã chứng khoán: MPT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 569.216 CP (tỷ lệ...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng Đầu tư.Tải...

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho...

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư thêm vốn vào Công...

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi tài khoản Ngân hàng nộp tiền...

29/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian đăng ký...

11/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố bổ nhiệm bà Chu Thị Dung chức vụ Người CBTT từ...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

25/10/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần May Phú Thành phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/20161/ Trả...

19/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần May Phú Thành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2016Thời gian họp: Dự kiến trong...

06/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

06/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Phú Thành không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01/09...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

11/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài là...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố bổ nhiệm bà Nông Kim Nhân chức vụ Kế toán trưởng...

29/07/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Phú Thành được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 29/07/2016...

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần May Phú Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016Ngày...

13/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

13/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

17/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

03/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần May Phú Thành công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường là người CBTT từ ngày 3...

26/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 hợp nhất

26/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 công ty mẹ

15/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Phú Thành không được phép ký quỹ từ ngày 15/01/2016.Tải...

15/01/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần May Phú Thành chính thức niêm yết trên HNX:Số lượng cổ phiếu niêm yết: 9.600.000Ngày giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam