08:40, 19/08/2019

MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (công ty mẹ)

MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (công ty mẹ)

Tài liệu đính kèm
  000000008678817_MNB_BCTC_SOAT_XET_BAN_NIEN.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

31.5

-11.8 (-27.25%)
Giá tham chiếu43.3
Giá mở cửa43.3
Giá cao nhất43.3
Giá thấp nhất43.3
Giá đóng cửa43.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.77%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)18,200,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)573.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,902.2
P/E10.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,989.4
P/B2.0
Lợi tức cổ phiếu (%)25
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

24/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29...

10/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017Ngày đăng...

20/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng...

06/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Thời gian thực hiện: 06...

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Thời...

15/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03...

07/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Thời gian thực hiện:...

07/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

15/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2012 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04...

03/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm...

27/04/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

27/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2013Thời gian thực hiện:...

05/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng...

31/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012Thời gian thực hiện...

31/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

07/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03...

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011Thời gian thực hiện: 14h00...

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

27/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2010:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2010Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 27/11...

28/04/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2009 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

24/04/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

03/04/2009

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

29/03/2008

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2007.

10/02/2007

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2006.

27/03/2006

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2005.

Doanh nghiệp cùng ngành