10:32, 23/05/2019

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190523_20190523--MDG--CBTT-ngay-dkcc-chi-co-tuc-dot-cuoi-nam-2018-va-tam-ung-dot-1-2019-bang-tien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu12.5
Giá mở cửa12.5
Giá cao nhất12.5
Giá thấp nhất12.5
Giá đóng cửa12.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,324,781
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)129.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)703.5
P/E17.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,009.9
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
17/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
16/10

12.50

0.00 (0.00%)

10130
15/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
15/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
15/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
15/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
14/10

12.50

0.00 (0.00%)

00
11/10

12.50

0.50 (4.16%)

10130
10/10

12.00

0.00 (0.00%)

00
09/10

12.00

0.00 (0.00%)

00
08/10

12.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2018Thời gian tổ chức: 8h30,...

24/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) công bố bổ nhiệm bà Khúc Thị Thanh Hoài chức vụ Kế toán trường...

29/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/12/2017:- Bổ nhiệm ông Bùi Minh Hải...

29/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) công bố ông Nguyễn Đức Thái từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm...

29/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017Thời...

21/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/12/2017:- Ông Lê Công...

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) công bố nghị quyết HĐQT về việt chọn ngày 20/11/2017 là ngày...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Quân chức vụ Chủ tịch HĐQT thay...

20/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Miền Đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2017Thời gian...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Quyết chức vụ Phó TGD từ ngày 01...

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

19/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2017 Thời...

19/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miền Đông được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 19/04/2017.

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 564.250 cổ phiếu quỹ.Tải...

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 28/03/2017 là ngày...

05/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Miền Đông trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2016 Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

08/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh chức vụ Thành viên HĐQT thay...

28/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

14/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Dương Văn Vinh Mã chứng khoán: MDG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 346.150 CP...

02/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 18/3/2016 là ngày chốt danh sách...

31/12/2015

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức TháiMã chứng khoán: MDGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu nắm...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái, thành viên HĐQT/ Phó TGĐ, chức...

30/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03...

30/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Miền Đông chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2014Ngày đăng ký...

06/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập, giải thế một số xí...

06/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2013 bằng tiền tỷ lệ 3...

20/09/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Miền Đông Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2014Ngày đăng ký...

20/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ III:1/ Hội đồng quản trị:Nguyễn...

26/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu tại CTCP Phát triển...

06/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014...

16/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn chức vụ chủ tịch HĐQT.Tải...

30/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

18/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Nguyễn Văn Khóa/chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm TGĐ- Bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Quân/Thành viên HĐQT làm...

17/06/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

MDG: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

30/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2013 Lý do...

04/02/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

17/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

05/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

22/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDG: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

23/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

MDG: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

26/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

25/05/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

MDG: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Thời gian đã thông báo: Ngày 27/04/2012Thời...

25/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2012 ...

27/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDG: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

23/04/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

MDG: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP (9,18% vốn điều lệ...

20/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2012 - Tỷ lệ thực...

16/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDG: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

20/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

22/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Miền Đông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

19/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Miền Đông Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

31/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

MDG: Nghị quyết 2011Link download

20/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Miền Đông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

12/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 9.900.000 cổ phiếuGiá...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam