07:38, 18/06/2019

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/07/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/07/2019; và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.0

2.9 (40.85%)
Giá tham chiếu7.1
Giá mở cửa7.1
Giá cao nhất7.1
Giá thấp nhất7.1
Giá đóng cửa7.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại31.58%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,418,346
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)214.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,062.8
P/E9.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,505.3
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
14/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

7.10

0.00 (0.00%)

30195
10/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
08/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
07/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng...

09/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) công bố bổ nhiệm ông Lê Trọng Cường chức vụ Người được...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là đơn vị kiểm...

23/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017Thời gian họp: 07:30, ngày 25/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:- Ông...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.334...

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

17/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2016Ngày...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự từ ngày 27/04/2016:- Ông Nguyễn...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Thời gian họp: 7...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

13/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin không đủ điều kiện giao dịch ký...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt chức vụ Ủy viên...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

06/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dậu thay thế ông Nguyễn...

12/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015 Ngày giao dịch không...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

14/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

14/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Thời gian họp: 7:40AM, ngày 14...

19/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bổ thay đổi nhân sự từ ngày 10/3/2015: - Bổ nhiệm ông Nguyễn...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

07/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

28/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2014Ngày giao dịch...

26/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Hiệp chức vụ phó giám...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian họp: 16/4/2014Địa điểm tổ...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

05/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi chức vụ Phó giám đốc- Ông Doãn Văn Quang/Chủ tịch HĐQT/Giám đốc điều hành thôi...

13/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

MDC - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

29/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

24/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

10/06/2011

Phát hành cổ phiếu

MDC: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,24824 (người sở hữu 01 cổ...

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

02/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

26/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

11/05/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 20/03/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Than Mông Dương – TKV, Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam