08:21, 30/03/2017

MC3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Mã chứng khoán: MC3

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2017

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội  đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ  đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

10.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)35.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,074.6
P/E9.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,821.4
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
18/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
17/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
16/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
13/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
12/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
11/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
10/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
09/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/07

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (MC3) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch...

14/06/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.500.000 cổ phiếuNgày chính thức...

29/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2017Ngày đăng ký cuối...

13/03/2017

Thay đổi về : Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 công bố hủy ngày 13/03/2017 là ngày giao dịch đầu tiên cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành