09:16, 31/03/2017

MC3: 12/04 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MC3 của CTCP Khoáng sản 3- Vimico như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2017

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ;

- Nội dung họp: + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

10.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)35.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,074.6
P/E9.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,821.4
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
16/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
13/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
12/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
11/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
10/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
09/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
05/07

10.00

0.00 (0.00%)

00
04/07

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (MC3) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch...

14/06/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.500.000 cổ phiếuNgày chính thức...

29/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2017Ngày đăng ký cuối...

13/03/2017

Thay đổi về : Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 công bố hủy ngày 13/03/2017 là ngày giao dịch đầu tiên cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành