09:06, 28/02/2017

Maybank Kim Eng cho vay ký quỹ lãi suất 8,9%/năm

Từ ngày 1/3, Maybank Kim Eng chính thức ra mắt sản phẩm mới Smart12 là sản phẩm tài chính với lãi suất chỉ 8,9% và phí giao dịch ưu đãi 0,15%.
Tất cả khách hàng đăng ký sử dụng Smart12 khi mua cổ phiếu ngày 0 và thực hiện bán cổ phiếu, trả nợ trong vòng 12 ngày lịch  sẽ được hưởng mức lãi suất ký quỹ ưu đãi là 8,9%.  
Maybank Kim Eng chỉ tính lãi kể từ thứ 2 sau ngày phát sinh giao dịch mua. Bên cạnh đó, khách hàng bán cổ phiếu ngày 11 hoặc ngày 12 vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi 8,9% cho 2 ngày lịch tiếp theo.  

Maybank Kim Eng sẽ áp dụng thu phí giao dịch ở mức thấp nhất hiện tại là 0,15%. Lãi suất ưu đãi và lãi suất nắm giữ sẽ được Công ty thông báo theo từng thời điểm.

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng Smart12 thông qua môi giới phụ trách, hệ thống giao dịch online hoặc đến các chi nhánh của Maybank Kim Eng.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành