09:38, 19/08/2019

LG9: Nguyễn Thị Hoàng Vân - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 71.379 CP

LG9: Nguyễn Thị Hoàng Vân - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 71.379 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoàng Vân
- Mã chứng khoán: LG9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 476.819 CP (tỷ lệ 9,49%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Duy Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 71.140 CP (tỷ lệ 1,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 71.838 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 71.379 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 548.198 CP (tỷ lệ 10,91%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/07/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu7.0
Giá mở cửa7.0
Giá cao nhất7.0
Giá thấp nhất7.0
Giá đóng cửa7.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,026,600
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)35.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,240.5
P/E5.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,645.8
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)13.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

7.00

0.00 (0.00%)

0197,932
08/01

7.00

0.50 (6.67%)

100700
07/01

7.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/12/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LG9) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành