09:46, 23/05/2019

LCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu2.4
Giá mở cửa2.4
Giá cao nhất2.4
Giá thấp nhất2.4
Giá đóng cửa2.4
Khối lượng601
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.97%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)18.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)146.4
P/E16.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,961.4
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/10

2.40

0.20 (7.69%)

6011,443
17/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
16/10

2.60

0.00 (0.00%)

99257
15/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
15/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
15/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
15/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
14/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
11/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
10/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
09/10

2.60

0.00 (0.00%)

00
08/10

2.60

0.00 (0.00%)

100260

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (LCS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03-2018...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Kết quả kinh doanh Q1/2017 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2017- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT - Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT...

21/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố bổ nhiệm ông Vũ Công Hưng chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm...

16/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017Thời gian họp...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016- Kế hoạch...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016 (Công ty mẹ).

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

04/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016.

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016Ngày giao dịch không...

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

01/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD- Đầu tư năm 2015 và kế hoạch SXKD- Đầu tư...

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giảm giá trị đầu tư...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

12/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

24/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu thay thế ông Nguyễn Quốc...

02/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 11 tháng, dự kiến...

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

LCS - BCTC Q2/2014

07/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

11/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 18...

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

24/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

23/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

12/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2013Tỷ lệ...

21/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố nghị quyết HĐQT.File gốc

25/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập...

17/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

21/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

24/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

25/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

22/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCS: Ngày 28/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%/CP1.     Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông2.     Mệnh giá: 10.000 đồng3.     Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/20124.     Ngày giao...

29/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

23/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

08/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

LCS - Báo cáo tài chính quý 1/2012 và giải trình chênh lệch KQKDTải file dữ liệu gốc

12/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

11/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCS: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

25/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

04/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

14/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2011 Tỷ...

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

24/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

24/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám...

10/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

07/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông  Trần Hoàng Châu được bổ nhiệm...

01/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

20/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Việt Hùng thôi giữ chức...

23/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

16/05/2011

Phát hành cổ phiếu

LCS: Phát hành thêm cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2011 - Số lượng phát hành: 2.695.000 cổ phần - Tỷ lệ thực hiện: 100 : 65,7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 65,7 cổ phần mới)...

08/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCS: Nghị quyết 2011Link download

08/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

06/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

02/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

27/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx)

22/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx)

22/12/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (LCS) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download (Theo...

18/12/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (LCS) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: 8h30 ngày 18/12/2010Địa Điểm:...

09/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (LCS) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: Tháng 12 năm...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

14/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (LCS) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

05/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

28/07/2010

Phát hành cổ phiếu

LCS - Thông báo trả cổ tức , cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông. 1. Thông tin liên quan đến trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu: - Tỷ lệ thực hiện: 18%(người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới ); - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ...

06/07/2010

Niêm yết mới

Công ty cổ phần Licogi 16.6 (LCS) thông báo về việc chính thức niêm yết trên SGDCK Hà nội:- Loại CK: cổ phiếu phổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam