10:18, 20/09/2019

LCM: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019

LCM: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190920_20190920--LCM--UBCK-chap-thuan-gia-han-cbtt-cac-bctc.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.74

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.74
Giá mở cửa0.75
Giá cao nhất0.75
Giá thấp nhất0.69
Giá đóng cửa0.74
Khối lượng410
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)24,632,809
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)18.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-7.2
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,759.6
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/10

0.74

0.00 (0.00%)

410300
11/10

0.74

0.02 (2.77%)

1,5001,100
10/10

0.72

0.04 (5.88%)

4,5503,150
09/10

0.68

0.02 (3.03%)

200140
08/10

0.66

0.02 (3.12%)

560380
07/10

0.64

0.00 (0.00%)

5,6103,610
04/10

0.64

0.04 (6.66%)

220140
03/10

0.60

0.00 (0.00%)

15090
02/10

0.60

0.01 (1.63%)

7,8904,750
01/10

0.61

0.00 (0.00%)

161,19098,330

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán -...

23/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng...

17/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

17/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày...

13/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai bị đưa vào diện bị kiểm...

21/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu...

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

18/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai đẩy...

24/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoài...

20/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố bổ nhiệm ông Lê Hồng Vượng,...

02/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoài...

22/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng...

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn...

26/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 26...

20/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03...

14/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 14/04/2016:1...

08/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT...

25/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa...

10/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

10/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian...

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

25/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT thống nhất thanh lý tài...

30/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết HĐQT về việc...

14/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2014...

14/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

16/07/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

25/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

20/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

05/06/2013

Phát hành cổ phiếu

LCM: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2013 1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu 2...

05/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

29/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

02/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

06/03/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông xin...

29/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

28/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

08/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

24/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

01/10/2012

Phát hành cổ phiếu

LCM: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

31/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

06/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

17/05/2012

Thay đổi BLĐ

LCM: Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012 Ngày...

13/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

16/09/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu...

14/09/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCM: Nghị quyết 2011Link download

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam