02:56, 21/05/2014

KTB – 27/5 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên và chốt quyền mua cổ phiếu

Ngày 20/05/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 572/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã CK: KTB) như sau:
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27/05/2014
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2014

Lý do và mục đích: 

 • Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 • Chốt quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ  

Nội dung cụ thể:

1.  Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

 • Thời gian thực hiện dự kiến: 30/06/2014
 • Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung họp:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;
 • Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013, dự kiến năm 2014;
 • Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc;
 • Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị;
 • Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
 • Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.
 • Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch huy động vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành Trái phiếu chuyển đổi.

2.  Chốt quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ  

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.400.000 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện:       2:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).

Giá phát hành chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu  sẽ được nhận 1.001 quyền, 1.001 quyền sẽ được mua 500,5 cổ phiếu chào bán. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 500 cổ phiếu mới.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thoả thuận

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 06/06/2014 đến ngày 27/06/2014

 • Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần
 • Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/06/2014 đến ngày 27/06/2014

Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán tự do chuyển nhượng

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc – Số 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội. (Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục)

Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

Tài khoản phong toả 1:

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc

Mở tại: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Số hiệu tài khoản:038.100.0415062

Tài khoản phong toả 2:

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội.

Số hiệu tài khoản: 1251.0000.599701

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu1.9
Giá mở cửa1.9
Giá cao nhất1.9
Giá thấp nhất1.9
Giá đóng cửa1.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.17%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)40,200,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)76.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)90.5
P/E21.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,305.3
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
14/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
13/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
12/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
11/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
08/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
07/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
06/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
05/06

1.90

0.00 (0.00%)

00
04/06

1.90

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/04/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc tạm ngừng giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu tạm ngừng niêm yết...

15/03/2016

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc chính thức giao dịch trên UPCoM:Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch...

03/03/2016

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm...

15/12/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 15/12...

09/10/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày...

20/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày...

06/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố bổ nhiệm ông Vũ Thành Long chức vụ...

29/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố bổ nhiệm ông Vũ Thành Long chức vụ...

08/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Thời gian thực hiện: 7:30AM 8/6/2015 Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Mường Thanh,...

19/09/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

03/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ...

31/07/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh...

17/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp...

16/07/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27/05/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2014Thời gian thực hiện: 7:30 ngày 16/7/2014Địa...

07/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm...

27/05/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc chốt quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ:Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27...

23/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KTB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2012 - Ngày đăng ký cuối...

26/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

20/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KTB: Nghị quyết 2011Link download

15/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2011...

01/10/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành