08:45, 08/06/2016

KEVS: Quyết định đóng cửa các chi nhánh

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng thông báo quyết định đóng cửa các chi nhánh như sau:

Quyết định 0606-1/16QĐ-HĐTV Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Đà Nẵng, Vũng Tàu
Quyết định, số: 0606-1/16QĐ-HĐTV, ngày 06/06/2016.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành