02:06, 01/06/2016

IPO Công ty Thống Nhất - NĐT đăng ký mua gấp hơn 2 lần lượng chào bán

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Thống Nhất như sau:

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Thống Nhất

Địa chỉ: Số 10 Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 237.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bẩy tỷ  đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.035.775 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 15 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 15 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.338.550 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 6.338.550 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/06/2016

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 03/06/2016

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Doanh nghiệp cùng ngành