07:28, 22/10/2019

ICG: Báo cáo tài chính quý 3/2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu7.8
Giá mở cửa7.8
Giá cao nhất7.8
Giá thấp nhất7.8
Giá đóng cửa7.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.45%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)156.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,336.9
P/E3.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,857.1
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

7.80

0.00 (0.00%)

00
12/12

7.80

0.30 (4.00%)

1821,379
11/12

7.50

0.30 (3.85%)

1,3109,943
10/12

7.80

0.20 (2.63%)

5003,820
09/12

7.60

0.00 (0.00%)

40280
06/12

7.60

0.20 (2.70%)

5003,600
05/12

7.40

0.20 (2.63%)

100740
04/12

7.60

0.00 (0.00%)

00
03/12

7.60

0.20 (2.70%)

100760
02/12

7.40

0.00 (0.00%)

1,0007,400

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (công ty mẹ).

15/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

21/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG) công bố miễn nhiệm ông Đinh Tiến Sang chức vụ Thành viên...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

13/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG) công bố bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thành chức vụ Phó TGĐ...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG) công bố bổ nhiệm ông Võ Ngọc Hùng chức vụ Thành viên...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng chức vụ Thành viên HĐQT...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ)

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố bổ nhiệm ông Phạm Hùng, Chủ tịch HĐQT, chức vụ...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố ông Nguyễn Hồng Thái thôi giữ chức vụ Phó TGĐ...

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thành, Thành viên HĐQT, chức...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

19/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 19...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

05/05/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam - Mã chứng khoán: ICG - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 510.500 CP (tỷ lệ 2,55%) - Tên...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

29/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam - Mã chứng khoán: ICG - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 510.500 CP (tỷ lệ 2,55%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tuấn Anh - Chức...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam đăng ký bán tất cả 510.500 cổ phiếu từ...

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

07/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trả cổ tức bằng tiền năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2015Ngày đăng ký cuối...

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

01/09/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày...

28/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét công ty mẹ

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 công ty mẹ

28/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015 Ngày...

28/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (Công ty mẹ)

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 3.978...

11/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

27/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

03/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

03/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03...

25/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trả cổ tức bằng tiền năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Ngày giao dịch...

18/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

26/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

14/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Minh Quân...

13/06/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ICG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

06/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

ICG: Kết quả đại ĐHĐCĐ lần 2 và kế hoạch ĐHĐCĐ lần 3 Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

05/03/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

21/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

24/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

06/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

03/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ICG: Nghị quyết 2011Link download

26/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

21/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ICG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2011 - Tỷ lệ thực...

25/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

27/09/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

30/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010  ( theo: hnx.vn)

26/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 (Theo: hnx.vn)

15/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2010

09/06/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Xây dựng sông Hồng (ICG) thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ: Bà Trần Lan Anh – Cử nhân Luật -...

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

21/04/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 28/4/2009, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được công văn của CTCP Xây dựng Sông Hồng về việc thay đổi nhân sự của Công...

21/04/2009

Niêm yết mới

Căn cứ công văn số 337/CT-HĐQT ngày 9/4/2009 của CTCP Xây dựng Sông Hồng về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu ICG, Trung tâm Hà Nội thông báo như sau:       - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam