09:47, 24/03/2014

HVG – Thành viên BKS xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố thông tin về việc Thành viên BKS xin từ nhiệm.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Bình sẽ thôi nhiệm chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 21/3/2014.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ