06:25, 16/01/2020

HPG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

HPG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020 như sau:

 

20200116_20200116 - HPG - CBTT gia han thoi gian cong bo BCTC nam 2020.pdf

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ