08:11, 09/01/2020

HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tạ Thị Hằng

HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tạ Thị Hằng

Tạ Thị Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200109_20200109--HPG--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-Ta-Thi-Hang.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ