09:25, 10/10/2019

HND: Nghị quyết HĐQT về thông qua nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HND: Nghị quyết HĐQT về thông qua nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.5

0.1 (0.69%)
Giá tham chiếu14.4
Giá mở cửa15.2
Giá cao nhất15.2
Giá thấp nhất14.5
Giá đóng cửa14.5
Khối lượng900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.85%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)500,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)7,250.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)863.5
P/E16.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,398.3
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/10

14.50

0.10 (0.69%)

90013,210
11/10

14.70

0.20 (1.38%)

7,700111,100
10/10

14.50

0.10 (0.68%)

1,90027,590
09/10

14.60

0.30 (2.01%)

14,810216,316
08/10

14.70

0.60 (3.92%)

25,467379,877
07/10

15.20

0.10 (0.65%)

12,400189,530
04/10

15.40

0.80 (5.48%)

53,810823,840
03/10

14.70

0.00 (0.00%)

2,52036,842
02/10

14.80

0.20 (1.37%)

24,710362,850
01/10

14.60

0.00 (0.00%)

11,420166,992

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

08/02/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018Ngày đăng ký...

30/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý...

19/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

29/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

26/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo hoạt động SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm...

17/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

09/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trâm chức vụ Thành viên HĐQT...

09/08/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+ Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm ,...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

08/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2017.

11/05/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký cuối...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

13/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo hoạt động Q1 và kế hoạch Q2/2017...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản và...

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về dự án nâng cấp hệ thống...

10/02/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016Ngày...

24/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và...

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016.

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016...

22/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2016Ngày đăng ký cuối...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông...

28/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo hoạt động Q3, 09 tháng đầu năm...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ...

05/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

05/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

01/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q4/2015-...

05/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q3/2015, 9 tháng đầu năm...

05/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q2/2015, 6 tháng đầu năm - Mục...

25/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trả cố tức năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015Thời gian...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 24/04/2015:-...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

09/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q1/2015 và kế hoạch...

05/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q4/2014 và cả năm 2014...

31/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q3/2014 và 9 tháng...

25/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014Thời gian thực...

31/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD và XDCB Q2/2014 và 6...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Thời gian thực hiện: 25...

11/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kết quả SXKD và XDCB...

08/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Luyện chức vụ...

Doanh nghiệp cùng ngành