09:47, 30/10/2019

HID: Nghị quyết HĐQT về việc rút quyền góp vốn tại CTCP Bảo hiểm Halcom và phê duyệt thù lao năm 2019 của HĐQT

HID: Nghị quyết HĐQT về việc rút quyền góp vốn tại CTCP Bảo hiểm Halcom và phê duyệt thù lao năm 2019 của HĐQT

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc rút quyền góp vốn tại CTCP Bảo hiểm Halcom và phê duyệt thù lao năm 2019 của HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191030_20191030--HID--CBTT-vv-rut-quyen-gop-von-tai-CTCP-Bao-hiem-Halcom-va-phe-duyet-thu-lao-cua-HDQT-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.32

0.01 (0.43%)
Giá tham chiếu2.31
Giá mở cửa2.35
Giá cao nhất2.37
Giá thấp nhất2.3
Giá đóng cửa2.31
Khối lượng51,120
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)32,549,178
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)75.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-23.2
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,584.0
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.31

0.02 (0.85%)

51,120118,940
16/01

2.33

0.02 (0.86%)

51,910121,070
15/01

2.31

0.00 (0.00%)

49,160113,400
14/01

2.31

0.02 (0.87%)

31,22070,910
13/01

2.29

0.01 (0.43%)

120,180278,600
10/01

2.30

0.05 (2.12%)

62,520145,000
09/01

2.35

0.04 (1.73%)

119,650277,780
08/01

2.31

0.12 (4.93%)

36,01083,820
07/01

2.43

0.03 (1.25%)

99,680237,300
06/01

2.40

0.00 (0.00%)

112,140268,860

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

26/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Halcom Vietnam (HID) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

12/03/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Halcom Vietnam (HID) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2018Ngày đăng ký...

08/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Halcom Vietnam (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thuê tài sản của người liên quan...

05/02/2018

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố thay đổi tên công ty thành Công...

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

02/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm...

29/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2017Ngày...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thuê tài...

15/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái...

05/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/10...

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ...

25/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2017 Ngày đăng...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hồi chức vụ TGĐ từ ngày 18...

09/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền chức...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Trung tâm Nước (HAL...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố bổ nhiệm bà Bùi Thị Xuyến chức vụ...

02/03/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long được phép giao dịch ký quỹ từ ngày...

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 17...

16/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hồi chức...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về...

16/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tính Mã chứng khoán: HID Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.665.505 CP, tỷ lệ...

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

09/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1...

19/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và 2015:Ngày giao dịch không hưởng...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

16/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát...

17/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06...

11/07/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 30.000.000 cổ phiếu Ngày niêm yết có hiệu lực...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam