09:50, 14/08/2019

HFC: Ngày 20/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

HFC: Ngày 20/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Tài liệu đính kèm
  000000008714007_912tb_20190814_11.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.0

-15.3 (-58.17%)
Giá tham chiếu26.3
Giá mở cửa26.3
Giá cao nhất26.3
Giá thấp nhất26.3
Giá đóng cửa26.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại51.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,089,999
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)67.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)723.1
P/E15.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,628.6
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
16/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

26.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

26.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018Ngày giao dịch không...

13/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam (HFC) công bố nghị quyết HDQT...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam (HFC) công bố nghị quyết HDQT...

10/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/07/2017Ngày đăng ký cuối...

26/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam công bố nghị quyết HDQT về...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời...

28/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

28/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung...

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả phát hành cổ phiếu cho...

16/01/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/01/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/20171/Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho...

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về quy chế phát hành...

25/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương...

06/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm bà Đậu Ngọc Nhân chức vụ...

10/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2016Ngày đăng...

29/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 29/06/2016...

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả SXKD...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/04/2016:...

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03...

22/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Danh sách ứng cử...

06/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2016-...

21/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

21/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

25/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015-...

07/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015 Ngày giao...

16/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6...

22/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng hạn mức vay...

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015 Thời gian họp...

28/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Kết quả SXKD năm 2014 và...

03/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn và cử...

06/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bà Nguyễn Thị Phương An từ chức ủy...

25/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014Ngày giao...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Liên Hương...

25/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyeert HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 5 tháng năm...

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

20/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

17/01/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Công ty...

20/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HFC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012 Tỷ...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

26/08/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng:...

01/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HFC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 12/05/2011 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt - Tỷ lệ...

30/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HFC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011 - Tỷ lệ...

11/02/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày...

Doanh nghiệp cùng ngành