03:28, 23/05/2019

HD2: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHDCĐ TN 2019 (lần 2)

HD2: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHDCĐ TN 2019 (lần 2)
.

Tài liệu đính kèm
  000000008503290_12276bn_20190522_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.2
Giá mở cửa8.2
Giá cao nhất8.2
Giá thấp nhất8.2
Giá đóng cửa8.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.18%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,962,353
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)73.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,716.9
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,414.0
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/06

8.20

0.00 (0.00%)

00
18/06

8.20

0.00 (0.00%)

00
17/06

8.20

0.50 (6.49%)

3002,460
14/06

7.60

0.20 (2.56%)

1,60012,320
13/06

8.20

0.10 (1.20%)

3002,350
12/06

8.30

0.60 (7.79%)

110908
11/06

7.70

0.00 (0.00%)

25188
10/06

7.70

0.00 (0.00%)

100770
07/06

7.70

0.10 (1.28%)

3,50027,100
06/06

7.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018Ngày đăng ký cuối...

23/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

23/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

10/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/06/2017Ngày đăng ký cuối...

26/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Thanh, Thành viên HĐQT,...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

06/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

03/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 công bố ông Nguyễn Lưu Kiên từ nhiệm chức vụ...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Lưu Kiên chức vụ...

29/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD 2 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016Ngày...

25/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

16/05/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD 2 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu đăng...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Doanh nghiệp cùng ngành