10:12, 16/01/2020

HCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

HCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 171539_op-DHDCD-TN-2020.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ