08:48, 24/12/2019

HCM: Quyết định của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018 nghỉ việc

HCM: Quyết định của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018 nghỉ việc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018 nghỉ việc như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191224_20191224--HCM--QUYET-DINH-CUA-TGD-THU-HOI-ESOP-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ