09:44, 01/10/2019

HCM: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên

HCM: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191001_20191001--HCM--NQ-HDQT-vv-dong-chua-PGD-NVT.-Thay-doi-dia-chi-PGD-Hoan-Kiem--Kim-Lien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ