01:16, 19/06/2019

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07/2019. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

3.3

0.1 (3.13%)
Giá tham chiếu3.2
Giá mở cửa3.3
Giá cao nhất3.3
Giá thấp nhất3.3
Giá đóng cửa3.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại100.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,297,860
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)10.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
16/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
15/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
14/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
13/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
10/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
09/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
08/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
07/01

3.20

0.10 (3.03%)

00
06/01

3.20

0.10 (3.03%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/11/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Rượu Hapro (HAV) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành