08:52, 20/11/2019

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 30.000 CP

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 30.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thị Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.810 CP (tỷ lệ 1,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/12/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

22.6

-2.1 (-8.5%)
Giá tham chiếu24.7
Giá mở cửa24.7
Giá cao nhất24.7
Giá thấp nhất24.7
Giá đóng cửa24.7
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.05%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,314,448
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)120.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,946.9
P/E5.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,421.2
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
16/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
15/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
14/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
13/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
10/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
09/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
08/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

24.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

24.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018 Ngày...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

19/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố nghị quyết HĐQT về:- BCTC quý 4/2017...

08/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Duyên...

08/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản...

06/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2017Ngày đăng...

20/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố nghị quyết HĐQT về:- BCTC quý 3/2017-...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

19/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

21/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2017Ngày...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian họp: 08h30, ngày...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính năm 2016-...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu chức...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố miễn nhiệm ông Dư Quốc Trung chức...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu chức...

23/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về kể hoạch năm...

30/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua báo cáo...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cào tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

23/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyề: 09...

26/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

20/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 06...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo quyết toán...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

14/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt...

14/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT sửa đổi mức chia cổ tức...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Dư Quốc Trung, phó chủ tịch HĐQT/phó TGĐ, đã bán 50.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ...

27/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dư Quốc Trung - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: GMX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn chức...

18/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả hoạt động...

30/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân trả cổ tức đợt 1 năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 6 tháng và 8...

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

28/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015Thời...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT thống nhất thời gian tổ...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

12/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014, trong đó...

10/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11...

29/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính 9 tháng-...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

03/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc trả lại...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

18/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

29/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2014Thời gian họp: 8h30, ngày 25/04/2014Địa...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

27/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12...

17/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

GMX - NQ HĐQT về việc thống kết kế hoạch SXKD 2014Link download

25/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 10%.File gốc

05/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2013Lý do và mục đích:...

19/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/20123. Lý do và mục đích:...

22/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

16/05/2012

Thay đổi BLĐ

GMX: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012 - Tỷ lệ...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

17/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2011 3. Lý...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

15/09/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố...

04/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam