09:16, 16/06/2016

GGG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG) công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015.

Thông qua các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng năm 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2015:

STT

CHỈ TIÊU

Đon vị tính

2014

2015

So sánh

1

Tài sản cố định

Triệu đồng

29.5

25.9

87.68%

2

Hàng tồn kho (Chiếc)

Chiếc

187

136

72.73%

 

- Xe 810 kg

Chiếc

104

83

79.81%

 

- Loại khác

Chiếc

83

53

63.86%

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

(72.9)

(80.9)

 

4

Tống doanh thu

Triệu đồng

61.2

137.8

225.43%

5

Doanh số bán

Chiếc

417

588

141.01%

 

- 810 kg

Chiếc

365

268

73.42%

 

- Loại khác

Chiếc

52

320

615.38%

6

Dư nợ vay

Triệu dồng

99.6

93.7

94.13%

 

- Vay Ngân hàng

Triệu đồng

80.3

69.6

86.64%

 

- Vay cá nhân

Triệu đồng

19.3

24.2

125.27%

7

Tống chi phí

Triệu đồng

73.2

145.8

199.16%

 

Chi phí tài chính

Triệu đồng

10.9

16.24

148.99%

8

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

(12.1)

(7.96)

 

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

Chỉ tiêu kể hoạch 2016:

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH 2016

Doanh thu

178,770,000,000

Lãi gộp (15% doanh thu)

26,815,500,000

Chi phí

20,287,700,000

Chi phí quản lý

4,500,000,000

Chi phí tài chính (6 tháng/vòng)

10,000,000,000

Khấu haoTSCĐ

4,000,000,000

Chi phí bán hàng (1% doanh thu)

1,787,700,000

Lợi nhuận sau thuế

6,527,800,000

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.9
Giá mở cửa0.9
Giá cao nhất0.9
Giá thấp nhất0.9
Giá đóng cửa0.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.48%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,635,456
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-753.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/12

0.90

0.00 (0.00%)

00
14/12

1.00

0.00 (0.00%)

9,0008,100
14/12

0.90

0.10 (10.00%)

9,0008,000
14/12

1.00

0.00 (0.00%)

9,0008,100
14/12

0.90

0.10 (10.00%)

9,0008,000
13/12

1.00

0.00 (0.00%)

00
12/12

1.00

0.00 (0.00%)

00
11/12

1.00

0.00 (0.00%)

00
10/12

1.00

0.00 (0.00%)

00
07/12

1.00

0.10 (11.11%)

700670
06/12

0.90

0.00 (0.00%)

00
05/12

0.90

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Cương chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm...

28/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017Thời gian họp: 9h...

17/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016.

09/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016Ngày...

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

02/07/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015 Thời gian...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hoàng chức vụ phó TGĐ từ...

15/08/2014

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch:...

10/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014Thời...

23/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố hủy niêm yết trên HaSTC:Số cổ phiếu hủy niêm yết: 9...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

20/12/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu...

30/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18...

27/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

10/10/2011

Phát hành cổ phiếu

GGG: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 20:1...

15/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

02/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

26/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

GGG: Nghị quyết 2011Link download

13/07/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2011 Ngày giao dịch...

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

22/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

16/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

22/11/2010

Phát hành cổ phiếu

GGG - 22/11: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu + Số lượng chứng khoán phát hành cho cổ đông hiện hữu...

25/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

02/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

28/07/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 112/2010/CV-GMC ngày 20/07/2010 của CTCP Ô tô Giải Phóng về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:- Tên chứng...

21/07/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 112/2010/CV-GMC ngày 20/07/2010 của CTCP Ô tô Giải Phóng về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:- Tên chứng...

31/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

10/05/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ HĐQT triển khai việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ...

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

19/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam