09:36, 12/11/2019

GDT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hà Thị Huệ

GDT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hà Thị Huệ

Hà Thị Huệ thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191112_20191111--GDT--TB-GDCP-NLQ-NNB--Ha-Thi-Hue.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

30.05

0.75 (2.56%)
Giá tham chiếu29.3
Giá mở cửa29.6
Giá cao nhất29.6
Giá thấp nhất29.3
Giá đóng cửa29.3
Khối lượng770
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)14,855,850
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)446.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)5,442.6
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,604.5
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)40
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

29.30

0.15 (0.50%)

77022,730
16/01

29.45

0.45 (1.55%)

3,620105,000
16/01

29.45

0.45 (1.55%)

3,620105,000
15/01

29.00

0.60 (2.02%)

7,740225,330
14/01

29.60

0.50 (1.66%)

5,300154,850
13/01

30.10

0.10 (0.33%)

50015,050
10/01

30.00

0.00 (0.00%)

4,140121,000
09/01

30.00

0.30 (1.01%)

2,58077,090
08/01

29.70

0.30 (1.02%)

9,240271,120
07/01

29.40

0.10 (0.34%)

4,700137,720
06/01

29.30

0.10 (0.34%)

2,66077,600

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/12/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 324.136...

10/12/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 324.136...

21/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/03/2018...

07/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố ông Nguyễn Công Hiếu từ nhiệm chức vụ Thành...

29/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố đã mua lại thành công 1.650 cổ phiếu...

27/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố bà Nguyễn Thị Hương Huyền từ nhiệm chức vụ...

27/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố nghị quyết HĐQT về:+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017...

25/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn...

25/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) đăng ký mua lại 3.150 cổ phiếu làm cổ phiếu...

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2017Ngày đăng ký cuối...

23/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 259.309...

09/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố đã mua lại thành công 7.400 cổ phiếu...

07/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) đăng ký mua lại 7.400 cổ phiếu làm cổ phiếu...

21/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Từ ngày 23/11/2017 50%...

13/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố mua lại thành công 22.200 cổ phiếu làm...

11/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố mua lại 22.200 cổ phiếu làm cổ phiếu...

23/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

24/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

27/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố bổ nhiệm Ông Nguyễn Viết Ảnh chức vụ Trường Ban...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối năm...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2017 Ngày đăng...

15/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp từ nhiệm chức vụ thành...

15/04/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố đã mua lại thành công 3.000 cổ phiếu để...

12/04/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố đăng ký mua lại 3.000 cổ phiếu làm cổ...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét...

29/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2016 Ngày đăng...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

23/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 259.309 cổ...

17/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/10/2016 Ngày đăng ký...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ và sửa đổi...

28/09/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố đã mua lại thành công 1.960 cổ phiếu...

28/09/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố đăng ký mua lại 1.960 cổ phiếu làm...

28/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.295.733 cổ phiếu Lý...

07/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP...

31/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/08/2016 Ngày...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

14/07/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố đã mua vào 5700 cổ phiếu làm cổ phiếu...

12/07/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đăng ký mua lại 8.300 cổ phiếu làm cổ phiếu...

17/06/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đăng ký mua lại 2.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ...

17/06/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố đã mua lại thành công 2.000 cổ phiếu...

20/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp chức vụ...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016 Thời...

15/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung...

31/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền:  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03...

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

30/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/12/2015 Ngày...

29/12/2015

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Hải LiễuMã chứng khoán: GDTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

23/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản gắn...

31/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

31/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố ông Nguyễn Vĩnh Quân từ nhiệm chức vụ thành...

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/09/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng ...

15/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý...

27/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/08...

28/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.074...

18/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

10/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%: Ngày giao dịch không...

19/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố việc phân nhiệm chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2015...

19/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về: - Phân nhiệm chức danh HĐQT nhiệm kỳ...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2015 Ngày đăng ký cuối...

29/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT quyết định ứng cổ tức đợt 2...

30/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

02/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT quyết định trả cổ tức đợt 1...

25/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ...

29/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03...

11/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng                    :...

23/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 8%.File gốc

03/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/09/2013 Lý do và...

30/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng...

27/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng ...

16/04/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

GDT: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012Link download

25/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

26/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012 Lý do và...

03/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

03/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

24/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

04/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/06/2012 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ...

29/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012 ...

26/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo bổ nhiệm quyền TGĐ Công ty Tải file...

21/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

12/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

13/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

09/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

09/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

20/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29/06/2011...

16/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

01/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

20/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/05/2011 và 06/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng...

21/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

GDT - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010Link download

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25...

22/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDT - 30/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (10%)Linkdownload

10/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Báo cáo...

22/07/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố quyết định bổ nhiệm tạm thời thành viên Ban Kiểm soát như sau: Bà Nguyễn Thị...

17/04/2010

Thay đổi BLĐ

17/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8:00, ngày 17/4/2010Địa điểm: Lầu 12, Phòng họp khách sạn Đồng Khởi,...

15/12/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

17/11/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam