03:54, 19/08/2019

GAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019

GAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GAS) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190819_20190819--GAS--TB-ngay-dkcc-de-tra-co-tuc-dot-3.2018-va-tam-ung-co-tuc-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ