04:19, 22/06/2017

FUCVREIT: Thông báo cập nhật Bản cáo bạch tháng 6/2017

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo cập nhật Bản cáo bạch tháng 6/2017 như sau:
TIN SÀN, SỞ