07:19, 21/06/2017

FUCVREIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Đầu tư Thảo Điền

CTCP Đầu tư Thảo Điền báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam như sau:
TIN SÀN, SỞ