02:20, 16/05/2019

FCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

FCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa11.0
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất11.0
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,997,040
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)66.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-873.8
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)5,720.1
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)1.31
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

14/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017Thời gian tổ chức...

14/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/05/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố hủy ngày 27/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

17/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017Ngày đăng...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập Nhà máy sản xuất bia tại Khu...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo sơ bộ kết quả...

25/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2016Thời gian họp: 13h30, ngày 25...

20/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

17/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua hồ sơ, thủ tục pháp lý để sáp nhập...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 01/08/2016:- Ông Đỗ Công Khanh,...

27/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/05/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành