10:11, 14/09/2017

EBS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh

EBS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh- Mã chứng khoán: EBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.594.700 CP (tỷ lệ 16%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.695.100 CP (tỷ lệ 17,01%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/09/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.3
Giá mở cửa9.3
Giá cao nhất9.3
Giá thấp nhất9.3
Giá đóng cửa9.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại41.56%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,965,584
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)92.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,213.0
P/E7.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,147.6
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

9.30

0.00 (0.00%)

00
18/07

9.30

0.50 (5.10%)

2001,860
17/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
16/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
13/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
12/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
11/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
10/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
09/07

9.80

0.00 (0.00%)

00
06/07

9.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/05/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/04/2018Ngày...

20/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) công bố nghị quyết HĐQT về:- Tạm ứng cổ tức...

20/03/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

20/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2018Ngày đăng ký...

08/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

24/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả...

16/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

13/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

12/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2017Ngày đăng...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

14/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

22/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

13/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

20/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 14...

11/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

11/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký...

25/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã mua 98.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.591.100 CP...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

26/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam- Mã chứng khoán: EBS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.492.800 CP (tỷ lệ 25,01%)-...

15/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam- Mã chứng khoán: EBS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.492.800 CP (tỷ lệ 25,01%)- Tên của người có liên...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư CMC- Mã chứng khoán: EBS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.040.600...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư CMC- Mã chứng khoán: EBS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.040.600 CP ...

18/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH MTV Nhà xuât bản Giáo dục Việt Nam- Mã chứng khoán: EBS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.492.800 CP (tỷ lệ 25,01%)-...

15/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Nhóm cổ đông bao gồm:- Công ty CP đầu tư CMC- Ngô Trọng Vinh - mối quan hệ với tổ chức: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư CMC- Lê Thị Tuyết Nhung - mối quan hệ với...

07/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn...

04/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư CMC- Mã chứng khoán: EBS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

31/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn thành...

24/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Nhóm cổ đông bao gồm: Công ty CP đầu tư CMC Ngô Trọng Vinh - mối quan hệ với tổ chức: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư CMC Lê Thị Tuyết Nhung - mối quan hệ với tổ chức:...

23/12/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố đã bán thành công 1.900...

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái...

09/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc...

30/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về bán 1...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

26/08/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố đã phân phối 380.500 cổ...

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

06/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm...

13/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

05/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015...

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ...

25/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về phương án thưởng...

17/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

10/02/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Tải file...

10/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký...

04/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

15/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT quyết định chọn...

17/11/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố đã mua vào thành công 850...

15/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

08/10/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố đăng ký mua vào 850.000...

30/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

06/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05...

25/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố danh sách thành viên HĐQT, BKS...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

26/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

06/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

23/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

17/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

12/06/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc Tải file dữ liệu gốc

13/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị....

19/12/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

11/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

08/11/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.020.700 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.020.700 CP- Số lượng cổ phiếu...

13/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

06/08/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.020.700 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.020...

27/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

26/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EBS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2012 3. Lý do và mục...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

EBS: Báo cáo tài chính QI/2012 hợp nhất Tải file dữ liệu gốc

16/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EBS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2012 - Tỷ...

07/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2012 2. Ngày giao dịch...

17/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

04/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

06/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 280.700 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 740.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 740...

01/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 280.700 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 740.000 CP ...

21/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

10/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

EBS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2011 - Tỷ lệ phân...

31/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

04/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

04/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

15/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

EBS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2011 - Tỷ lệ thực...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

06/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2011 ...

24/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

EBS: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ...

03/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

01/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010 (Theo hnx)

23/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

18/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) thông báo thay đổi ban lãnh...

13/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội...

23/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

21/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

13/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

21/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội...

31/08/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

EBS - 24/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10...

05/08/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 243/SGD ngày 28/7/2010 của CTCP Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu EBS niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sách...

30/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010 ( theo: hnx.vn)

16/07/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên Ban lãnh đạo như...

25/06/2010

Niêm yết thêm

CTCP Sách giáo dục tại Hà nội (EBS) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Hà nội:- Số lượng CKNY...

27/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

09/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

04/03/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/02/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009                Căn cứ thông báo số 05/TB-TTLK ngày 02/12/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán của CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội như  sau: - Loại chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam