02:43, 22/11/2019

DVC: Ngày 28/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

DVC: Ngày 28/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Tài liệu đính kèm
 000000008887532_1359tb_20191121_2.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.5

4.6 (66.67%)
Giá tham chiếu6.9
Giá mở cửa7.5
Giá cao nhất7.5
Giá thấp nhất7.5
Giá đóng cửa6.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,046,637
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)69.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,335.9
P/E8.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,626.6
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
16/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
15/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
14/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
13/01

6.90

1.10 (13.75%)

2001,490
10/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

8.00

0.30 (3.90%)

2001,600
07/01

7.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sauĐịa điểm tổ chức họp: tầng 7...

05/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/12...

01/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm...

08/05/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký...

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bà Trần Thị Hồng từ nhiệm...

05/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc phê...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sửa đổi Điều lệ Công...

21/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Yến...

21/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 21/03/2017Địa...

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ...

12/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bổ nhiệm bà...

11/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD...

04/01/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01...

26/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

19/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về Dự án đầu tư xây...

12/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

02/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

02/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

15/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

14/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

10/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

14/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

08/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM, ngày 8/4/2015 Địa điểm tổ chức họp: Nhà...

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối...

12/09/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014Thời gian thực hiện: Dự...

25/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng...

30/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

20/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp:...

13/12/2013

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố ngày giao dịch đầu tiên:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam