09:10, 14/08/2019

DP3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

DP3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

83.0

8.0 (10.67%)
Giá tham chiếu75.0
Giá mở cửa78.0
Giá cao nhất78.0
Giá thấp nhất75.0
Giá đóng cửa75.0
Khối lượng6,012
Giao dịch ròng NĐTNN400
Room nước ngoài còn lại61.28%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)564.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)11,624.7
P/E7.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)26,575.4
P/B3.1
Lợi tức cổ phiếu (%)40
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

75.00

0.00 (0.00%)

6,012452,580
16/01

75.00

0.00 (0.00%)

1007,500
15/01

75.00

0.00 (0.00%)

9,510713,045
14/01

75.00

4.00 (5.63%)

2,000149,950
13/01

71.00

4.00 (5.33%)

21215,059
10/01

75.00

1.00 (1.35%)

4,500337,000
09/01

74.00

0.00 (0.00%)

2,500185,000
08/01

74.00

3.00 (4.23%)

65046,600
07/01

71.00

0.00 (0.00%)

30021,890
06/01

71.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

04/05/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (DP3) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/04/2018Ngày đăng ký cuối...

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (DP3) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/04/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2018Thời...

01/04/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (DP3) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái chức vụ Phó...

24/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

18/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (DP3) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/12/2017Ngày đăng ký cuối...

07/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (DP3) công bố miễn nhiệm bà Ngô Thị Hồng chức vụ Phó...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

02/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái chức vụ Thành...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015Ngày đăng ký...

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.550...

23/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả chào bán cổ phiếu tăng...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP MHC- Mã chứng khoán: DP3- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 450.000 CP (tỷ lệ 8...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái- Mã chứng khoán: DP3- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 261.383 CP (tỷ lệ...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái- Mã chứng khoán: DP3- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 261.383 CP (tỷ lệ...

31/12/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015Ngày đăng...

17/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cố tức bằng tiền năm 2015 tỷ lệ...

19/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 công bố nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển nhượng...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015

17/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW3 chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX: Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.250.000...

28/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015 Tỷ lệ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam