03:48, 19/04/2016

DNW - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 của DOWACO

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) công bố biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 của DOWACO như sau:

Thời gian: vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2016 (Thứ Năm).

Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, sổ 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tinh Đồng Nai.

Nội dung chính của Đại hội:                                                                                                        

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015.

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015.

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỳ và chi trả cổ tức năm 2015.

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Công bố Quyết định số 135/QĐ-PTKCN-HĐQT ngày 31 /03/2016 của Tổng Công ty Phát triên KCN v/v cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua Tờ trinh việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn ưpcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương cùa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty...

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu12.0
Giá mở cửa12.0
Giá cao nhất12.0
Giá thấp nhất12.0
Giá đóng cửa12.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại9.5%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)100,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,200.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)365.5
P/E32.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,205.2
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/06

12.00

0.00 (0.00%)

00
19/06

12.00

0.50 (4.00%)

2,00024,000
18/06

12.50

0.20 (1.63%)

1,00012,500
15/06

12.30

0.00 (0.00%)

016,500
14/06

12.30

0.00 (0.00%)

042,000
13/06

12.40

0.00 (0.00%)

3,70045,480
12/06

12.40

0.10 (0.81%)

1,00012,400
11/06

12.30

0.00 (0.00%)

00
08/06

12.50

0.10 (0.81%)

3,30040,500
07/06

12.80

0.30 (2.40%)

4,50055,960

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2018Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP cấp nước Đồng NaiSố 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng NaiNội...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh cấp nước...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Cấp nước...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của...

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai đầu tư xây dựng...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

19/08/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối...

29/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký cuối...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

18/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về tỷ lệ sở hữu tối đa...

04/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam chức vụ Phó Giám...

04/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam chức vụ Phó Giám...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Thời gian...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

16/03/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chính thức giao dịch trên UPCoM:Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam