02:31, 20/08/2019

DNS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

DNS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.4

-2.6 (-21.67%)
Giá tham chiếu12.0
Giá mở cửa11.1
Giá cao nhất11.1
Giá thấp nhất11.1
Giá đóng cửa12.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)203.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,034.7
P/E9.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,429.6
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
16/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
15/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
14/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
13/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
10/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
09/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
08/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
07/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
06/01

12.00

0.90 (8.11%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng ký...

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) công bố bổ nhiệm bà Cù Thị Thùy Linh chức vụ Thành viên...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và nội dung ĐHĐCĐ thường niên...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường - Mã chứng khoán: DNS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.493.640 CP (tỷ lệ 16,17%) - Tên...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi và chọn Chi nhánh Công ty TNHH...

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

12/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

02/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Quỳnh Thư chức vụ Phó TGĐ...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016Thời gian họp: 08h30 ngày 28/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng...

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

28/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

22/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phú chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

11/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Đinh Xuân Đức chức vụ TGĐ từ ngày 11...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày 20/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng,...

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

06/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

09/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC...

28/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Trần Trọng Mạnh thay thế ông Ngô Sỹ...

21/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2014Thời gian họp: 8h30 ngày 24/4/2014Địa điểm tổ chức...

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

13/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012 2. Ngày...

12/12/2011

Phát hành cổ phiếu

DNS: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2011 · Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­ Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10...

26/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2011...

25/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

Doanh nghiệp cùng ngành