10:17, 11/04/2019

DMC: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cà Mau

DMC: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cà Mau

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cà Mau như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190411_20190411--DMC--CBTT-giai-the-chi-nhanh-Ca-Mau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ