03:25, 02/05/2019

DMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

DMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190502_20190502--DMC--BB-va-NQDHCD-thuong-nien-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ