09:53, 08/05/2019

DMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại An Giang

DMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại An Giang

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại An Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190508_20190508--DMC--NQHDQT-ve-viec-thay-doi-dia-chi-chi-nhanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ