03:23, 02/05/2019

DMC: Nghị quyết HĐQT và Biên bản họp BKS về việc phân công chức danh HĐQT và BKS

DMC: Nghị quyết HĐQT và Biên bản họp BKS về việc phân công chức danh HĐQT và BKS

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết HĐQT và Biên bản họp BKS về việc phân công chức danh HĐQT và BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190502_20190502--DMC--NQHDQT-va-BB-hop-BKS-phan-cong-chuc-danh-HDQT--BKS.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ