10:11, 14/09/2017

DL1: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

DL1: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long - Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 84.462.440
          - Tỷ lệ thực hiện: 1 : 5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 05 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 585 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng: 585*5/1 = 2.925 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được quyền mua thêm 2.925 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thành Đô
               + Số tài khoản: 01784551801
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 29/09/2017
               + Thời gian kết thúc: 26/10/2017
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 29/09/2017
               + Thời gian kết thúc: 30/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai– Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Khi đến đăng ký mua cổ phiếu, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

37.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu37.5
Giá mở cửa37.3
Giá cao nhất37.5
Giá thấp nhất36.8
Giá đóng cửa37.5
Khối lượng20,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.97%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)101,177,353
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,794.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)306.7
P/E122.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,287.1
P/B3.6
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

37.50

0.00 (0.00%)

20,800775,150
18/07

37.50

0.00 (0.00%)

17,100632,910
17/07

37.50

0.30 (0.81%)

10,800399,330
16/07

37.20

0.30 (0.81%)

12,400456,130
13/07

36.90

0.10 (0.27%)

16,500607,050
12/07

36.80

0.00 (0.00%)

13,330489,231
11/07

36.80

0.20 (0.54%)

19,800718,640
10/07

37.00

0.80 (2.21%)

20,40012,240,250
09/07

36.20

1.00 (2.84%)

26,500928,500
06/07

35.20

0.00 (0.00%)

25,700893,640

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao...

04/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) niêm yết bổ sung cổ phiếu...

17/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1...

15/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) công bố...

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

27/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) công bố...

21/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch...

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) công bố...

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) công bố...

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) công bố nghị quyết HĐQT...

15/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) công bố bổ nhiệm...

15/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa...

26/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố miễn nhiệm ông Nguyễn...

24/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về...

14/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố miễn nhiệm ông Phạm...

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố miễn nhiệm ông Bùi...

30/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công...

30/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28...

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Hợp nhất).

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị...

20/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

22/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng...

12/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị quyết...

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2016Ngày đăng ký...

13/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

06/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố thay đổi nhân...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

17/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016Thời gian...

06/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

28/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/10/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch...

13/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

11/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

29/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

11/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2015 Thời gian họp...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 14:00, 24/4...

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

10/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị...

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

12/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố niêm yết thêm cổ...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/10/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu...

25/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố nghị...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

13/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

04/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014Ngày giao dịch không...

04/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

23/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

15/11/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố niêm yết thêm cổ phiếu:- Số lượng cổ phiếu...

12/09/2013

Phát hành cổ phiếu

DL1: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2013 Lý do và...

27/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố Nghị...

22/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông báo miễn...

26/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông báo...

11/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

10/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông báo...

19/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu...

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

16/07/2012

Phát hành cổ phiếu

DL1: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2012 3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ...

26/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DL1: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

18/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông báo...

16/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03...

13/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

06/04/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai Chính thức giao dịch...

14/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

30/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DL1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22...

24/11/2011

Phát hành cổ phiếu

DL1: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2011 Tỷ lệ thực hiện...

17/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông báo thay...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

22/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DL1: Nghị quyết 2011Link download

20/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

12/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

09/02/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) Chính thức giao dịch...

12/11/2010

Phát hành cổ phiếu

DL1 - 12/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 10:2, mỗi cổ đông sở hữu...

29/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

05/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai công bố Nghị quyết...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

18/06/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2010

20/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

20/04/2010

Thay đổi BLĐ

10/03/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam