09:30, 08/01/2015

DHT - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 135.000 CP từ 12/01

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) thông báo, ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 135.000 CP từ ngày 12/01/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 495.000 CP (tỷ lệ 7,88%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/01/2015

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/01/2015.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ